המלצות מדיניות לקידום שוויון והוגנות מגדרית במימון מחקר [משאב אלקטרוני] : נייר מדיניות פרויקט CHANGE / חנה חימי, מיה אשכנזי, מדלן בומרט, יאנה האאק.

המלצות מדיניות לקידום שוויון והוגנות מגדרית במימון מחקר - נייר מדיניות פרויקט Change  
© Ex Libris, Part of Clarivate,  2023